برنامه راهبردی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تدوین برنامه راهبردی (پلان استراتژیک) واحد توسعه پژوهش مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)

Mission: مامصمم هستیم باتوانمندسازی دانش پژوهان ضمن حفظ ارزش های اخلاق درپژوهش،بسترمناسبی

راجهت ارتقاءسطح کیفی وکمی پژوهش های بالینی فراهم آوریم.

Vision: آرمان ما نهادینه کردن نگرش پژوهشی در بخشهای بالینی است.

به منظور دستیابی به مأموریت فوق و با توجه به ظرفیت های واحد توسعه پژوهش برنامه های راهبردی این واحد به شرح ذیل تدوین می گردد:

 •  توانمندسازی اعضاء هئیت علمی به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش های بالینی
 •  تقویت موازین اخلاق در پژوهش های بالینی بر مبنای روشهای علمی و اصول اعتقادی
 •  ایجاد و توسعه سیستم ثبت اطلاعات بیمارستانی بعنوان منبع اولیه در داده های پژوهشی
 •  برنامه ریزی در جهت تقویت پژوهش های بالینی مشترک با علوم پایه و صنعت
 • سیاستگذاری به منظور جذب حمایت های مالی NGO
 • فراهم آوردن تسهيلات موردنياز پژوهش هاي باليني
 • ارتقاء كمي و كيفي مقالات پژوهشي
 •  تلاش درجهت جذب منابع مالی وانسانی درحيطه تحقيقات بالينی
 • اخذ گرنت های پژوهشی به طرح های تحقیقاتی باليني برتر
 • توسعه پژوهش هاي ملي و كاربردي با تأكيد بر پژوهش­هاي باليني
 •  حمايت همه جانبه از پژوهشگران و محققين علوم باليني
 • توانمندسازي پژوهشگران در امور پژوهشی
 • توسعه زيربناي ارتباطي و توسعه همكاري­هاي بين مراكز مختلف پژوهشي كشور
 •  فراهم سازی امکانات مشاوره ای
 • ارائه تسهیلات و خدمات مختلف آموزشی-پژوهشی
 • کوشش در جلب توجه و همکاری دانشجویان علاقمند به پژوهش
 • برگزاری کنفرانسهای درون دانشگاهی جهت ارائه مقالات چاپ شده در مجلات برتر با هدف تشویق محققین موفق
 • جلب مشارکت بیشتر اعضاء هیئت علمی در ارائه تجربیات پژوهشی
 • ارائه مشاوره های پژوهشی در خصوص پايان نامه ها و طرحهای تحقيقاتی
 • توسعه كيفی و كمی تحقيقات بالينی بويژه تحقیقات چند بخشی
 • بسط و توسعه ارتباطات و همکاری بین مراکز پژوهشی