روسای واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قائم (عج) از ابتدا تاکنون

دكتر محسن موهبتی
ایمیل: MouhebatiM@mums.ac.ir
ازسال 1400 تا كنون

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

دكتر مصطفی احمدی
ایمیل: Ahmadims@mums.ac.ir
ازسال 1398 تا سال 1400
دکتر علی مرادی
ایمیل :Moradial@mums.ac.ir


فوق تخصص جراحی دست

متخصص پزشکی هسته ای

دکتر رامین صادقی
ایمیل: SadeghiR@mums.ac.ir


 
دکتر حمیدرضا کیانی فر
ایمیل:KianifarHR@mums.ac.ir


 

فوق تخصص گوارش اطفال