اطلاع رسانی به مراکز تحقیقات- مهم و فوری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اطلاع رسانی به مراکز تحقیقات

 

ارزشیابی مراکز تحقیقات- مهم و فوری

 

 
با سلام
احتراما با عنایت به شیوه ارزشیابی مراکز تحقیقات دانشگاه بصورت سامانه ای؛ برای تمامی کارشناسان محترم دسترسی به سامانه ارزشیابی وزارت با نام کاربری برابر کد ملی ایجاد گردیده است . کارشناسان محترم با ورود به سامانه به آدرس https://evaluation.research.ac.ir در قسمت ورود کارشناسان می بایست در اولین ورود با رمز موقت ارسال شده به تلفن همراه و ایمیل دانشگاهی ایشان؛ نسبت به تغییر رمز ورود اقدام نمایند . همچنین تمامی مقالات مرکز تحقیقات در سامانه بار گذاری گردیده که طبق برنامه پیوست از تاریخ 13/10/1400 لغایت 20/10/1400 می بایست بررسی و در صورت اعتراض موارد به این مدیریت اعلام تا بعد از تجمیع به وزارت مطبوع ارسال گردد.
کارشناسان محترم در این خصوص هرگونه پرسش و ابهامی را می توانند با آقای نکوئی به شماره 38453456 مطرح نمایند.
 
 
با تشکر
مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه