کتاب های منتشرشده واحد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

   سلامت جامعه و محیط زیست : محافظت از آلاینده ها      دکتر مریم عمادزاده 

 

 

  بیماری های مشترک بین انسان و دام      دکتر مریم عمادزاده 

 

 

  کفش طبی و کاربرد آن در بیماری های پا    دکتر علی مرادی 

 

 

  FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS OF MICROFLUIDICS   دکتر علی موسوی شایق

 

 

  اصول مقدماتی اپیدمیولوژِی    دکتر مریم صالحی 

 

 

 

 

 

فیزیولوژی کلیه  مترجمان: فرانک جعفری و دکتر محمد محمدزاده

ویروس T انسانی (HTLV-1) و بیماری های وابسته مولف: منا کبیری و جمعی از نویسندگان