امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فعالیت های نوآورانه و اختراعات سال 99

ردیف عنوان فعالیت های سال 99 مستندات
1 ساخت ساختار پروتئینی چندگانه از شاخص های ایمنی زای ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع یک به همراه اتصال دهنده های انعطاف پذیر توسط خانم دکتر منا کبیری تصویر گواهی ثبت اختراع
2 ساخت پروتئین چندگانه مشتمل بر شاخص های ایمنی زای ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع یک از طریق اتصال دهنده های فاقد انعطاف به منظور افزایش میزان تولید پروتئین توسط خانم دکتر منا کبیری تصویر گواهی ثبت اختراع
3 تالیف کتاب با عنوان "ویروس سلول T انسانی (HTLV-1) و بیماری های وابسته توسط خانم دکتر منا کبیری و همکاران تصویر جلد کتاب
4 طراحی و ساخت دو دستگاه مورد نیاز جهت تولید واکسن مبتنی بر فناوری mRNA برای یک شرکت تولید کننده واکسن توسط دکتر سید علی موسوی شائق مستندات اختراع و ساخت دستگاه ها
5 ترجمه کتاب فیزیولوژی کلیه وندرز توسط دکتر محمد محمدزاده مستندات کتاب
6 تالیف فصلی از کتاب بین المللی "Fundamentals and Applications of Microfluidics" توسط دکتر سید علی موسوی شائق  مستندات کتاب
7 کسب رتبه دوم کشوری در ارزشیابی سالیانه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های کشور توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قائم (عج) مشهد مستندات برگزیده هفته پژوهش
8 جذب گرنت پژوهشی 1،500،000،000ریالی توسط آقای دکتر موسوی شائق مستندات
9 جذب گرنت پژوهشی 24،000،000،000 ریالی توسط آقای دکتر موسوی شائق در سال 1399 به شورای پژوهشی بیمارستان قائم (عج) مشهد جهت تصویب و اجرای پژوهش های بالینی مستندات
10 طراحی App آموزش مجازی برای دانشجویان ارتوپدی توسط آقای دکتر علی مرادی فوق تخصص جراحی دست و آقای دکتر حسن مهراد مجد دکترای تخصصی پزشکی مولکولی مستندات
11 عضویت دکتر علی مرادی دکترای، تخصصی مهندسی بافت، به عنوان معاون پژوهشی ستاد سلول های بنیادی مستندات 
12 پولی آنولار مصنوعی انگشت دست جهت ترمیم آسیب های تاخیری تاندون در یک مرحله تصویر گواهی ثبت اختراع
13 جذب گرنت پژوهشی 2،500،000،000 ریالی توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قائم (عج) مشهد مستندات