برنامه راهبردی

 

تدوین برنامه راهبردی (پلان استراتژیک) واحد توسعه پژوهش مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی قائم (عج)

Mission :  ما مصمم هستیم با توانمندسازی دانش پژوهان ضمن حفظ ارزشهای اخلاق در پژوهش، بستر مناسبی را جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی پژوهش های بالینی فراهم آوریم.

Vision : آرمان ما نهادینه کردن نگرش پژوهشی در بخشهای بالینی است.

به منظور دستیابی به مأموریت فوق و با توجه به ظرفیت های واحد توسعه پژوهش اهداف این واحد به شرح ذیل تدوین می گردد:

G1: توانمندسازی اعضاء هئیت علمی به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش های بالینی

G2: تقویت موازین اخلاق در پژوهش های بالینی بر مبنای روشهای علمی و اصول اعتقادی

G3: ایجاد و توسعه سیستم ثبت اطلاعات بیمارستانی بعنوان منبع اولیه در داده های پژوهشی

G4: برنامه ریزی در جهت تقویت پژوهش های بالینی مشترک با علوم پایه و صنعت

G5: سیاستگذاری به منظور جذب حمایت های مالی NGO

 •    فراهم آوردن تسهيلات موردنياز پژوهش هاي باليني

 •    ارتقاء كمي و كيفي مقالات پژوهشي

 •    حمايت مالي ازپژوهشهاي باليني

 •     توسعه پژوهش هاي ملي و كاربردي با تأكيد بر پژوهش­هاي باليني

 •     حمايت همه جانبه از پژوهشگران و محققين علوم باليني

 •     توانمندسازي پژوهشگران در امور پژوهش
 •   
 •     توسعه زيربناي ارتباطي و توسعه همكاري­هاي في ما بين مراكز پژوهشي كشور

 •     امکانات مشاوره ای

 •     تسهیلات و خدمات

 •     ارائه خدمات کامپیوتری
 

 

سامانه ها

 • پورتال دانشجوی محقق