اهداف مرکز توسعه تحقیقات بالینی

اهداف آموزشی
 • ارتقا سطح دانش پژوهشی اعضا هیئت علمی
 • ترویج نوآوری در تدوین مقالات و در نتیجه پرهیز از انجام هرگونه تقلب ادبی
 • ترویج روحیه کارگروهی در بین محققین
 • تاکید بر لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش و بهینه سازی استفاده از بودجه
اهداف اجرایی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی شامل روش تحقيق، مقاله نويسی، جستجوی منابع، اخلاق پژوهشی و ...
 • بررسی علمی و نیز ساختاری مقالات انگلیسی و فارسی
 • کمک به ساب میت مقالات و سایر مراحل مربوط
اهداف آینده
 • کوشش در جلب توجه و همکاری دانشجویان علاقمند به پژوهش
 • برگزاری کنفرانسهای درون دانشگاهی جهت ارائه مقالات چاپ شده در مجلات برتر با هدف تشویق محققین موفق
 • جلب مشارکت بیشتر اعضاء هیئت علمی در ارائه تجربیات پژوهشی
 • ارائه مشاوره های پژوهشی در خصوص پايان نامه ها و طرحهای تحقيقاتی
 • توسعه كيفی و كمی تحقيقات بالينی بويژه تحقیقات چند بخشی
 • بسط و توسعه ارتباطات و همکاری بین مراکز پژوهشی
 • تلاش در جهت جذب منابع مالی و انسانی در حيطه تحقيقات بالينی
در حال حاضر فعالیتهای مرکز در سطح محدود و به طور آزمایشی آغاز خواهد شد. امید است با بهره مندی از راهنمایی ها و نظرات اعضا هیئت علمی محترم با رعایت آیین نامه و کسب تجربه در طی زمان بتوان به اهداف پژوهشی مورد نظر دست یافت.
 

سامانه ها

 • پورتال دانشجوی محقق