این جلسه در دانشکده پزشکی با تلاش آقای دکتر موسوی شایق و مساعدت مؤسسه نسترن و کمیته دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید. موضوع جلسه آشنایی با انجام پژوهش های فناورانه در زمینه درمان هدفمند و تشخیص زودهنگام سرطان بود.

 

 
     
     
     
     
     
     

سامانه ها

  • پورتال دانشجوی محقق