برگزاری اولین کارگاه طرح پروپوزال نویسی کامل جهت نیماد

 

اولین کارگاه نگارش طرحنامه کامل برای مؤسسه نیماد در تاریخ 96/05/07 در محل اتاق شورا پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید. در این کارگاه ، آقای سید علی موسوی شایق عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مشهد، واحد توسعه تحقیقات بالینی و مرکز تحقیقات ارتوپدی نکات مهم مورد نیاز جهت تکمیل طرحنامه کامل  برای مؤسسه نیماد را تشریح نمود .