اخبار مرکز توسعه تحقیقات بالینی

 

 

«اخبار فعالیت های جاری واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی و درمانی قائم عج »

                  
 • همکاری و ارتباط تنگاتنگ بین اساتید واحد با اساتید گروههای بالینی و پایه در انجام تحقیقات بالینی مشترک
 1. 1 .برگزاری جلسات توانمندسازی توسط اساتید واحد جهت اساتید گروههای مختلف آموزشی

 2. 2 .برگزاری جلسات مشترک با اساتید علوم پایه و بالین در راستای فعالیت های هدفمند نگارش و ارائه مقالات مرور سیستماتیک و متا آنالیز

 3. 3 .برگزاری کارگاه های نیمه خصوصی هفتگی سیستماتیک ریویو جهت اعضاء هیات علمی و دانشجویان پزشکی

 4. 4 .همکاری و مشاوره با گروههای مختلف بالینی در راستای تدوین و پیشبرد طرحهای پژوهشی مشترک در تمامی  مراحل "ایده تا مقاله"

 •  برگزاری کلاسها و کارگاهها

 1. 1 . کارگاه پروپوزال نویسی مقدماتی و نهایی نیماد:  راه اندازی کارگاههای پروپوزال نویسی نیماد جهت پیشرفت کمی و کیفی تحقیقات ،آموزش و تربیت نیروی انسانی محقق و نخبه در زمینه علوم پزشکی،استفاده بهینه از توان و استعدادهای درخشان و نخبگان جهت بهبود کیفیت تحقیقات پزشکی،حل مشکلات اساسی بخش سلامت ، اشاعه فرهنگ تحقیق و تبدیل دانش به فناوری،توسعه پایدار علمی و اقتصادی کشور

 1. 2 . کلاس مجازی پروپوزال نویسی و روش تحقیق:   اساتید واحد با همکاری بخش آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت آشنایی دانشجویان با مراحل نگارش صحیح پروپوزال نویسی و روش تحقیق مبادرت به تهیه فیلمهای کمک آموزشی می نمایند.

 1. 3 .مدرسه تابستانه:   اساتید واحد با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مقاله نویسی کارگاه های آموزشی برای دانشجویان برگزار می کنند. 

 •  ساماندهی و ارتقاء سایتواحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قائم عج

 1 . ایجاد درگاه استاد :اساتید محترم می توانندعناوین طرحهای پژوهشی خود را در سامانه سایت واحد وارد نموده تا دانشجویان علاقه مند به انجام تحقیقات بتوانند ضمن رویت عناوین نسبت به انتخاب و همکاری با مجری طرح اقدام نمایند.

 . ایجاد درگاه دانشجو:جهت ثبت نام دانشجویان علاقه مند به همکاری با واحد توسعه تحقیقات بالینی در راستای انجام فعالیتهای مشترک می باشد.

 3 . نوبت دهی جهت مشاوره پژوهشی:این درگاه به منظور سرعت بخشی و جلوگیری از اتلاف وقت  اساتید و دانشجویان  جهت انجام مشاوره در کلیه موضوعات پژوهشی در نظر گرفته شده است.

 • برگزاری جلسات ارزیابی هفتگی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قائم عج

  به منظور پویایی و هدفمندی فعالیتهای واحد، جلسات هفتگی به طرح وبررسی مسائل ، کارهای انجام شده توسط اعضا واحد و  پیگیری مشکلات و موضوعات مربوطه می پردازد .

 

 
     
     
     

سامانه ها

 • پورتال دانشجوی محقق