آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی وشوراهای پژوهشی- بیمارستان های آموزشی

تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی وگسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکرحمایت ازتحقیقات بالینی با استفاده ازظرفیتهای بالقوه بیمارستانهاو اعضای هیئت علمی دربیمارستانهای آموزشی- درمانی از طرف معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی شد. براین اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستانهابا هدف ترغیب وتوانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش دربیمارستانهای آموزشی تشکیل میشوند.


 لینک دانلود آیین نامه : PDF File.
 
     

 

                                          

                                                 

                                                          


 فرم  درخواست مشاوره          صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور          درخواست مشاوره   
       
 فرم رضایتمندی از واحد           منابع الکترونیکی   درخواست بانک اطلاعاتی    
       
فرم همکاری با واحد            بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی کشور  سامانه فعالیت پژوهشی (ثبت نام دانشجو)  
       
  موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) سامانه فعالیت پژوهشی (ثبت مقاله -پروپوزال و..)  
       
  فیلم های آموزشی منابع علمی   سامانه فعالیت پژوهشی (ثبت نام استاد )  
       
      سامانه فعالیت پژوهشی (تعریف پروژه  )  


اوقات شرعی / آمار سایت

امروز: 33
ديروز:20
اين هفته: 85
هفته‌ي گذشته: 220
اين ماه: 530
ماه گذشته: 926
تا امروز: 56182