لیست واحدهای توسعه و تحقیقات بالینی کشور

             
  1 اهواز امام خمینی      
  2 ارومیه امام خمینی                                    
  3 ایران فیروزگر      
  4 تبریز الزهرا      
  5 تهران سینا      
  6 تهران شریعتی      
  7 تهران امام خمینی      
  8 شهید بهشتی طالقانی      
  9 شهید بهشتی  کودکان مفید      
  10 شهید بهشتی لقمان حکیم      
  11  شیراز  نمازی      
  12  کرمانشاه   امام رضا      
  13  بابل   کودکان (امیر کلا)      
  14  بوشهر  فاطمه الزهرا      
  15  بیرجند  ولیعصر(عج)      
  16  چهار محال و بختیاری  هاجر      
  17  زاهدان  علی بن ابیطالب      
  18  رفسنجان علی بن ابیطالب      
  19  زنجان  ولیعصر(عج)      
  20 قم شهید بهشتی      
  21 قزوین قدس      
  22 قزوین شهید رجایی      
  23 کردستان(سنندج) بعثت      
  24 کرمان افضلی پور      
  25 کاشان شهید بهشتی      
  26 گلستان 5 آذر      
  27 گیلان پورسینا      
  28 مازندران امام خمینی      
  29 مشهد امام رضا      
  30 مشهد قائم (عج)      
  31 اراک(مرکزی) ولیعصر      
  32 اراک(مرکزی) امیرالمومنین      
  33 همدان بعثت(اکباتان)      
  34  هرمزگان شهید محمدی      
  35 هرمزگان کودکان      
  36 یزد صدوقی      
             

 

 

سامانه ها

  • پورتال دانشجوی محقق