آدرس :
مشهد-مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)- ساختمان نرجس-طبقه اول-انتهای سالن- مرکز توسعه تحقیقات بالینی

شماره های تماس :   05138012693 - 05138417403

http://crdc.mums.ac.ir :  وب سایت 

 ایمیل: GH.CRU[at]mums.ac.ir
 
  


سامانه ها

  • پورتال دانشجوی محقق